Sửa lỗi The PC must support TPM 2.0 khi cài win 11

Khi cài đặt Windows 11 đôi khi ta gặp lỗi sau This PC can’t run Windows 11, The PC must support TPM 2.0. Vậy lỗi này như thế nào, cách sửa lỗi ra sao?, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi này.

  • Nếu gặp lỗi này, ta đóng giao diện lỗi lại
  • Vào thư mục sources tìm tới file appraisers.dll
  • Xóa file này đi
  • Chạy lại file Setup để tiến hành cài đặt bình thường

Dưới đây là một số hình ảnh Windows 11.

Thanh Start menu ở giữa

Quản lý windows với Snap

  • Weather widget

Thay đổi các biểu tượng

Related Posts
Download autocad full crack (autocad 2005-2018)

Download autocad full crack, Autocad link download google drive, autocad 2018 full crack, autocad 2017 full crack, autocad 2016 full Read more

Download autocad 2018 full crack 32bit 64bit

Download autocad 2018 full crack 32bit 64bit, link download autocad 2018 full crack, link download google drive. Autodesk AutoCAD 2018 Read more

Download autocad 2010 full crack

Download autocad 2010 full crack, link download autocad 2010 full crack, link download google drive, autocad 2010 download full crack Read more

Download autocad 2011 full crack

Download autocad 2011 full crack 32bit 64bit, link download autocad 2011 full crack, link download google drive, autocad 2011 download Read more