Download Adobe Master Collection CC 2020 (X64) Multilingual

Download Adobe Master Collection CC 2020 (X64) Multilingual. Adobe Master Collection CC 2020 26.09.2020 (x64) Pre-Activated

– Adobe Animate 2020 v20.5.1.31044 (x64)
– Adobe Audition 2020 v13.0.10.32 (x64)
– Adobe Bridge 2020 v10.1.1.166 (x64)
– Adobe Character Animator 2020 v3.3.1.6 (x64)
– Adobe Dimension v3.3.0.2422 (x64)
– Adobe Dreamweaver 2020 v20.2.0.15263 (x64)
– Adobe Fresco v1.9.1.276 (x64)
– Adobe Illustrator 2020 v24.3.0.569 (x64)
– Adobe InCopy 2020 v15.1.2.226 (x64)
– Adobe InDesign 2020 v15.1.2.226 (x64)
– Adobe Photoshop 2020 v21.2.3.308 (x64)
– Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.10.120 (x64) (đó là một phần thưởng)
– Adobe Prelude 2020 v9.0.1.64 (x64)
– Adobe Premiere Pro 2020 v14.4.0.38 (x64)
– Adobe Acrobat Pro DC 2020 v20.012.20048 (x64)
– Adobe After Effects 2020 v17.1.4.37 (x64)
– Adobe Media Encoder 2020 v14.4.0.35 (x64)
– Adobe Photoshop Lightroom v3.4.0 (x64)
– Adobe Photoshop Lightroom Classic 2020 v9.4.0.20 (x64)
– Adobe Premiere Rush v1.5.29.32 (x64)
– Adobe XD v33.1.12 (x64)

Size: 23.33GB

Link download Torrent: DOWNLOAD

Link download UploadShip: DOWNLOAD